Fréttatilkynning: Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina í enskri þýðingu


Höfundar skýrslunnar eru Margrét Sigrún Sigurðardóttir lektor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og Tómas Young rannsakandi. Það var Samráðsvettvangur skapandi greina sem átti frumkvæði að skýrslunni en samstarfsaðilar voru mennta- og menningarmálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti, efnahags- og viðskiptaráðuneyti, fjármálaráðuneyti, utanríkisráðuneyti og Íslandsstofa.

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að skapandi greinar veltu nær 200 milljörðum árið 2009. Útflutningstekjur skapandi greina voru um 24 milljarðar sama ár eða um 3% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. Tæplega 10.000 ársstörf eru innan greinarinnar eða um 6% af heildar vinnuafli þjóðarinnar. Velta skapandi greina hefur haldist nokkuð stöðug þrátt fyrir efnahagslega lægð í öðrum atvinnugreinum og ársverkum hefur fjölgað. Rannsóknin leiðir í ljós ótvíræðan hagrænan ávinning  skapandi greina og undirstrikar þá auðlind sem fólgin er í menningar- og listtengdri starfsemi.  Með því að kortleggja  hagrænan ávinning er ekki verið að kasta rýrð á hið óáþreifanlega gildi menningar og lista, sem aldrei verður metið til fjár, heldur er verið að leiða fram í dagsljósið áður ókannaða stoð undir atvinnulíf þjóðarinnar.

Kortlagning á umfangi skapandi greina í atvinnulífi og efnahag þjóðarinnar hefur það að markmiði að einfalt verði á hverjum tíma að finna vægi þessara greina og bera saman við vægi annarra atvinnugreina í samfélaginu, m.ö.o. að skapandi greinar verði sjálfsagður hluti af þjóðhagsreikningi okkar. Þá má gera ráð fyrir að kortlagningin nýtist stjórnvöldum, öðrum opinberum aðilum og atvinnugreininni sjálfri við hvers konar stefnumótun í atvinnumálum.

Skýrsluna má nálgast á ensku hér.

Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN, sem hefur haft umsjón með verkefninu og verið talsmaður þess fyrir hönd Samráðsvettvangs skapandi greina veitir nánari upplýsingar í síma 824 4371 eða anna@icelandmusic.is.

*Samráðsvettvangur skapandi greina, SSG, var stofnaður árið 2009 og varð á þessu ári Samtök skapandi greina en þar mætast ÚTÓN (Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar), Íslensk tónverkamiðstöð, Kvikmyndamiðstöð Íslands, KIM (kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar), Bókmenntasjóður, Hönnunarmiðstöð, IGI (Icelandic Gaming Industry) og Leiklistarsamband Íslands. Talskona samtakanna er Ása Richardsdóttir.

Íslensku útgáfu skýrslunnar má nálgast hér.