Skýrsla um tónlistarhátíðir á Íslandi komin út


Tómas Young, verkefnastjóri hjá ÚTÓN, hafði umsjón með verkefninu og er jafnframt höfundur skýrslunnar. Verkefnið miðaði að því að kortleggja íslenskar tónlistarhátíðir og meta styrkleika þeirra og veikleika, en liður í þeirri kortlagningu var könnun meðal forsvarsmanna íslenskra tónlistarhátíða. Í könnuninni var leitast við að varpa ljósi á rekstur hátíðanna, auk þess sem kallað var eftir mati á hugsanlegu samstarfi milli tónlistarhátíða hér á landi.

Á Íslandi eru starfræktar margar góðar tónlistarhátíðir sem eiga kost á því að þróast og verða aðdráttarafl fyrir innlenda sem erlenda ferðamenn. Það er margreynt að tónlistarhátíðir um allan heim laða að fólk hvaðanæva af og hafa jákvæð efnahagsleg áhrif á hagkerfi viðkomandi staða eða svæða.

Aldrei fór ég suður á Ísafirði, Eistnaflug á Neskaupstað, Þjóðlagahátíð á Siglufirði, Myrkir Músíkdagar, Jazzhátíð Reykjavíkur og Iceland Airwaves eru aðeins nokkrar af mörgum frambærilegum tónlistarhátíðum hér á landi. Margar hátíðirnar eiga það sameiginlegt að vera reknar meira og minna í sjálfboðaliðastarfi eða með mjög fáu starfsfólki sem bitnar á kynningarþættinum í kringum þær og vöruþróunarvinnu. Margar þeirra hátíða sem fjallað er um í skýrslunni eiga möguleika á að þróast áfram og eflast. Kanna þurfti hvaða hátíðir voru tilbúnar í frekari vöruþróun og hvernig best væri hægt að aðstoða þær um leið og skoðað var hvaða reynsla og þekking er til hjá mismunandi aðilum.

Með þetta að leiðarljósi lagði ÚTÓN til við Ferðamálastofu að farið yrði í athugun, greiningarvinnu og tillagnagerð á þessu sviði. Niðurstaðan var samstarfssamningur sem var undirritaður í maí 2012 og er skýrsla þessi útkoma samstarfsins.